Return to Content

Våre lokaler

Vi leier ut våre lokaler for private arrangement. Vi serverer ikke mat, men kan anbefaler flere som kan levere catering. Lokalene har ikke skjenkebevilling.
Leietaker må selv rydde etter endt arrangement.

Leie inkluderer gulvvask, men ikke rydding og oppvask.
Hvis lokalene ikke er i tilfredsstillende stand etter arrangement faktureres kr 990,- per hele time.

Hvis kjøkken benyttes må kjøkkene være helt rent når det forlates, ellers kommer et tillegg på 990 til vasking.

Ølhallen

Klikke på bilde for å se flere

Den gamle stallen har blitt et smykke av et lokale etter at det ble pusset opp.

Her er det scene, bar og egen ølhall. Det er plass til 40 stykker til bords når det serveres mat og ca 125 uten mat.

I andre etasje er det konferanserom for 40 stk. Ølhallen har blitt et lokale som tar pusten fra de som ser det og egner seg perfekt for seminarer, julebord og festlige anledninger.

Leie
Festlokale 7500 kr
Konferanserom 2500 kr (tillegg til festlokale)

Ta kontakt for mer info eller tilbud på post@gamlehorten.no